herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 10/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów sieci wodociągowej de90PE oraz kanalizacji sanitarnej PCV200/de90PE na terenie działek 62, 56/1, 115/14 obręb nr 1, miasta Nowogard wraz z przyłączami do działek nr 115/11 i 115/12 obręb nr 1, miasta Nowogard.