herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 9/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej odbudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 106 k. miejscowości Ogorzele na odcinku od km 34+060 do km 34+180, na ternie działek nr 25, 10/4 i 27/11 w obrębie Świerczewo gmina Nowogard, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 k/m Ogorzele na odcinku od km 34+060 do km 34+180."