herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obiweszczenie dotyczące wydanej decyzji 02/2014 z dnia 10.03.2014 w sprawie że w dniu 10.03.2014r. została wydana decyzja nr 02/2014 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 w działkach nr 248/36, 241, 251/24, 251/21, obr. 3, m. Nowogard zgodnie z załącznikiem graficznym.