herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 04/2014 z dnia 10.03.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej budowie linii kablowej 15kV, stacji transformatorowej kontenerowej 15/0.4kV wraz z siecią kablową 0,4 kV i złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 187, 188/1, 274, 207/9, obręb Kulice, gmina Nowogard zgodnie z załącznikiem graficznym.