herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 30/2013 z dnia 03.03.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulic Słowiańskiej, Barnima I, Niemcewicza, Grunwaldzkiej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 480, 461, 460, 463/1, 452/3, 448, 453, 451, 446, 476/1, 476/2, 477/1, 477/2, 477/3, 478/1, 478/2, 464/1, 451, 235, 449/1, 481 i 286 położonych w obrębie 5 miasta Goleniów.