herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji nr 07/CP/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.06.2012 r. dot. budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz przepompowniami ścieków na terenie działek nr 2, 117, 3/4, 4, 20, 116, 42, 15, 104 w obrębie 1 miasta Nowogard oraz na dz. 557/16, 573 oraz 559/1 w obrębie 2 miasta Nowogard.