herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Wyniki Otwartych Konkursów Ofert na 2014 rok na realizacje zadań : Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard , Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wśród mieszkańców Gminy Nowogard , Wspieranie inicjatyw społecznych i koordynowanie pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy Nowogard