herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXXIV/332/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2014 ? 2020