herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała nr XXXIV/330/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomoicy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności