herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała nr XXX/308/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie udzielenia upowaznienia do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym