herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała nr XXIX/295/13 z dnia 4 września 2013 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowogard