herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXXIV/331/14Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014 - 2020.