herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15kV, stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV wraz z siecią kablową 0,4 kV i złączami kablowo- pomiarowymi na terenie dz. nr 187, 188/1, 274, 207/9 obręb Kulice, gmina Nowogard