herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi na terenie działki nr 732/1 obręb 2 miasta Nowogard oraz działek nr 237/7, 237/6, 237/1, 78/2, 235/5, 199, 171, 169, 158/3, 315, 316, 305, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 317, 161, 160, 159, 150/1, 319 w obrębie 3 miasta Nowogard