herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXIX/300/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard