herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXIII/248/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gm. Nowogard na rok 2013. DZ. URZ. WOJ. 2013.1537