herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXII/201/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Nowogard na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych DZ. URZ. WOJ. 2013.581