herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXII/199/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi DZ. URZ. WOJ. 2013.844