herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXII/197/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości DZ. URZ. WOJ. 2013.819