herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

uchwała Nr XXII/195/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DZ. URZ. WOJ. 2013.817