herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXII/196/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DZ. URZ. WOJ. 2013.818