herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XIX/176/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogard w 2012 roku. DZ. URZ. WOJ. 2012.2174