Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

otwarty konkurs na stanowisko referenta w Zespole Szkół Ogólnokształcących


Nowogard, 14 czerwca 2006.
Na podstawie art. 3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr146, poz. 1223).

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W NOWOGARDZIE
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko referenta-pełny etat
Miejsce pracy:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie od sierpnia/września 2006
(Gimnazjum nr 2 i II Liceum Ogólnokształcące)
ul. Bohaterów Warszawy 78, 72-200 Nowogard
tel. 0913925107, fax. 0913925494, e-mail: lbecela@zsonowogard.edu.pl

I Wymagania niezbędne

1. Wykształcenie co najmniej średnie maturalne.
2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.
3. Oświadczenie kandydata o niekaralności.

II Wymagania dodatkowe

1. Biegła znajomość komputera, bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość pakietu Microsoft Office (WORD, EXCEL, OUTLOOK), biegłe posługiwanie się Internetem.
2. Umiejętność analitycznego myślenia.
3. Umiejętność współpracy w zespole.
4. Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres, zdolności negocjacyjne.
5. Znajomość zagadnień kadrowych (prawa oświatowego).
6. Obsługa urządzeń biurowych ( faks, ksero, skanowanie, bindowanie).

Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. Kopię świadectwa maturalnego lub studiów wyższych oraz kopie dokumentów o ukończonych kursów podnoszących kwalifikacje (potwierdzonych za zgodność z oryginałem).
3. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Adres i telefon kontaktowy.
5. Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r Nr 101, poz. 926 i Nr153, poz. 1271).

Zakres zadań na stanowisku referenta -(między innymi):

1. Przygotowanie danych do projektu organizacyjnego szkoły, sprawozdań GUS, ubezpieczenia dzieci, SIO.
2. Prowadzenie dokumentacji związanej z inwentaryzacją szkoły.
3. Prowadzenie archiwum.
4. Wydawanie legitymacji szkolnych uczniom, legitymacji pracownikom.
5. Prowadzenie ewidencji świadectw szkolnych.
6. Prowadzenie księgi ewidencji uczniów.
7. Prowadzenie kancelarii szkoły.
8. Prowadzenie teczek osobowych pracowników itp.
9. Prowadzenie gospodarki drukami.

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu (opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Nowogardzie) w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie.
2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem "Konkurs na stanowisko referenta", imię i nazwisko, adres i telefon składającego ofertę.
3. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, w BIP Urzędu Miasta w Nowogardzie, podana zostanie lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
4. Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości w BIP Urzędu Miasta w Nowogardzie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Zasady rekrutacji:
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie.

ZSO w Nowogardzie zastrzega zatrudnienie wybranego/nej kandydata/tki na czas próby, a następnie na czas określony i nieokreślony. Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięcznie do 1.700 zł brutto.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 20-06-2006 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2006 15:14