Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów w UM Nowogard

O g ł o s z e n i e
Burmistrz Nowogardu o g ł a s z a nabór na stanowisko urzędnicze: inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie

I. Kandydaci winni spełniać następujące kryteria :
1. wykształcenie wyższe techniczne;
2. uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ;
3. wiek do 45 lat;
4. staż pracy 3 lata;
5. dobry stan zdrowia;
6. niekaralność;
7. znajomość obsługi komputera (Word, Excell).
Preferowane będą osoby posiadające :
- znajomość zagadnień związanych z Prawem zamówień publicznych;
- umiejętność kosztorysowania robót budowlanych;
- znajomość języka obcego.

II. Na stanowisku wykonywane będą między innymi czynności :
1. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przetargowej i innej;
2. Zapewnienie wykonawstwa i nadzoru nad robotami ;
3. Rozliczenie finansowe wykonawców robót;
4. Odbiory robót i przekazywanie obiektów do eksploatacji;
5. Nadzór nad obiektami inwestycyjnymi w okresie rękojmi oraz odbiory pogwarancyjne.

III. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty :
1. list motywacyjny,
2. życiorys – curriculum vitae,
3. kserokopie świadectw pracy ,
4. kserokopie dyplomów potwierdzające wykształcenie ,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. referencje,
7. oryginał kwestionariusza osobowego,
8. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
9. oświadczenie o niekaralności .

IV. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2006r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Plac Wolności 1, II –piętro, w pokoju Nr 10 (Kadry).
Dodatkowe informacje na w/w temat udzielane będą przez Kierownika Wydziału IiR Pana Adama Czernikiewicza w UM Pl.Wolności 5 – II pietro, pokój Nr 211 tel 091-3926241(240)
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

V. Po otwarciu ofert i analizie złożonych dokumentów przeprowadzony zostanie test i rozmowa kwalifikacyjna. Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego/ ną kandydata/ kę na czas próbny, a następnie na czas określony i nie określony.

VI. Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięcznie do 2.500 zł. brutto.
Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie .

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 16-06-2006 08:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 16-06-2006 08:09