herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczene w sprawie wydania zmiany decyzji lokalizacyjnej nr 31/CP/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.11.2010 r. dot. budowy oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą: przyłączem wodociągowym i elektroenergetycznym, rurociągami i studzienkami kanalizacyjnymi oraz na budowie budynku kontenerowego i rozbiórce istniejącej oczyszczalni w miejscowości Osowo, na terenie działek nr 3, 4, 5/3, 5/4, 6/2, 8, 9/18, 9/19 oraz 9/24 w obrębie Osowo.