Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Zastępca Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego

O g ł o s z e n i e


Urząd Miejski w Nowogardzie Plac Wolności 1 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępcę Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego

I. Kandydaci winni spełniać następujące kryteria :
1. wykształcenie wyższe,
2. biegła znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w mowie i piśmie,
3. wiek do 45 lat,
4. staż pracy – 4 lata,
5. dobry stan zdrowia,
6. niekaralność,
7. znajomość obsługi komputera (Word, Excell, Corel).

Preferowane będą osoby posiadające:
- znajomość zagadnień związanych z public relations i reklamą,
- wykształcenie wyższe o kierunku zarządzania i marketingu.

II. Na stanowisku wykonywane będą szczególnie czynności:
1. działania na rzecz pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych,
2. przygotowywanie oraz bieżąca aktualizacja ofert gospodarczych gminy,
3. działania w dziedzinie współpracy Nowogardu z zaprzyjaźnionymi miastami i gminami,
4. pozyskiwanie funduszy unijnych,
5. promocja gminy.

III. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty :
1. list motywacyjny,
2. życiorys – curriculum vitae,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dyplomów potwierdzające wykształcenie,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. referencje,
7. oryginał kwestionariusza osobowego,
8. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
9. oświadczenie o niekaralności.

IV. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 20 grudnia 2005r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, w pokoju Nr 10.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

V. Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego/ną kandydata/ kę na czas próbny, a następnie na czas określony. Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięcznie do 2.600.- zł. brutto.

Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 02-12-2005 15:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2005 15:51