Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Opracowanie planu zagospod. przestrzennego gminy Nowogard


8 kwietnia 2004r.

ABPP 7322/S/2/6/2003

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U.Nr 80, poz. 717z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowogardzie uchwały Nr XVI/165/2004 r. Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 marca 2004 roku , o zmianie uchwały Nr III /55/ 02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard dla obszaru obrębu geodezyjnego Słajsino w gminie Nowogard polegająca na skreśleniu wyrazów w § 1 w ust. 2 "z wyłączeniem działek nr 68/1,66/1" /co oznacza powiększenie obszaru opracowania planu miejscowego dla Słajsina o przedmiotowe działki - uprzednio wyłączone/ oraz zmianie uchwały Nr XLII /336/ 02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy Nowogard polegająca na skreśleniu pkt 5 w § 1 ust. 2 w wykazie nieruchomości wnioskowanych do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar obrębu geodezyjnego Słajsino w gminie Nowogard.

Przedmiotem i zakres opracowania planu zagospodarowania dotyczący obszaru obrębu geodezyjnego Słajsino pozostaje bez zmian tj. wszystkie funkcje wynikające z ustaleń obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Nowogard tzn. zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa , zabudowa usługowa, zabudowa produkcyjna związana z rolnictwem, zabudowa przemysłowa i składowa, zabudowa rzemieślnicza , tereny produkcji rolniczej ,tereny upraw polowych, tereny użytków zielonych, tereny zielone, tereny lasów, tereny upraw ogrodniczych, tereny rekreacyjne, tereny i obiekty infrastruktury technicznej, komunikacja, tereny i obiekty zakładu utylizacji odpadów komunalnych oraz wysypisko miejskie wraz ze strefą .

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 ,

72 - 200 Nowogard w godz. 7.30 - 15.30 pok. nr 5 w terminie do dnia 30 kwietnia 2004 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości , której dotyczy.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 08-04-2004 15:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-04-2004 15:58