herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Wyniki otwartych konkursów ofert na 2012 r na realizację zadań: Ochrona i promocja zdrowia na terenie Gminy Nowogard; Działalność w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowogard; Działalność z zakresie opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard; Działalność z zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard