herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 74/WZ/2011 z dnia 26.09.r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze z budową i przebudową urządzeń budowlanych przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie, na terenie działki nr 471/6 w obrębie 5 miasta Nowogard