herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej, budowie nowych linii kablowych 15 kV i 16 kV, przebudowie istniejących linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, demontażu istniejących linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, budowie i przebudowie szaf elektrycznych w działce nr 759/5 w obrębie 2 miasta Nowogard