herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze z budową i przebudową urządzeń budowlanych przy ul. Bohaterów warszawy w Nowogardzie, na terenie działki nr 471/6 w obrębie 5 miasta Nowogard