Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję 48/CP/2010 z dnia 26.01.2011r. w zakresie zmiany przebiegu trasy sieci.

Nowogard 07.06.2011r.

ABPP.6735.02.07.2011

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NOWOGARDU

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 06.05.2011r. została wydana zmiana decyzji Nr 48/CP/2010 z dnia 26.01.2011r. dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,6 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych na terenie działek nr 553/18, 543/14, 543/12, 542, 518 w obrębie 2 miasta Nowogard w zakresie zmiany przebiegu trasy sieci.

 na wniosek:

Pana Zbigniewa Ograbka, zam. ul. Jana Kleina 2/55, 85- 796 Bydgoszcz działającego na rzecz Gmina Nowogard, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, reprezentowanego przez Burmistrza Nowogardu

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Nowogardu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z w/w decyzją oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 5, pokój nr 205 w godz. 7.30 - 15.30. 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 08-06-2011 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arleta Pawlik 08-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 08-06-2011 11:07