herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXXII/258/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć