herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXVII/212/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika procentowego określającego maksymalną wysokość dodatku mieszkaniowego