herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXI/173/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 września 2008 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard