herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia loklaizacji inwestycj icelu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,8÷ 1,0 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. Bohaterów Warszawy na terenie działek nr 459, 87 oraz 561 w obrębie 5 miasta Nowogard i na dz. nr 95, 69,116 oraz 102/6 w obrębie 6 miasta Nowogard.