herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie zmiany decyzji nr 13/CP/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.05.r. dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia de 180/40 PE wraz z czteroma przyłączami gazowymi średniego ciśnienia de25PE oraz punktami redukcyjnymi o przepustowości Q=40 m3/h na działkach o nr 459, 456/14, 241/6 w obrębie 5 miasta Nowogard celem uzbrojenia budynku mieszkalno- usługowego na dział. nr 456/14 przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie w zakresie zmiany przebiegu trasy sieci gazowej średniego ciśnienia, przyłączy oraz punktów redukcyjnych