herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej de 100PE wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 wraz z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek o nr geodezyjnych 413/1, 412, 415, w obrębie 2 miasta Nowogard celem uzbrojenia działek nr 413/12, 413/13, 413/3, 413/4 w Nowogardzie