herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 57/CP/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.01.2010r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych w m. Warnkowo gm. Nowogard, w działkach nr 66/2 i 69/24 w zakresie zmiany przebiegu trasy linii kablowej doziemnej oraz złączy kablowo- pomiarowych