herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie zakończenie postępowania odnośnie zmiany decyzji nr 56/CP/6/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.01.2010 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej o długości 130m i linii kablowej o długości 50m wraz z dwoma złączami kablowo- pomiarowymi, w działkach o numerach 114 i 163 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w działakch o numerach 118 i 134 w obrębie 5 miasta Nowogard w zakresie zmiany przebiegu trasy sieci oraz rodzaju budowanej linii