herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych w działkach nr 233, 237/2, 237/10, 239, 240/5, 241, 308/1, 308/2, 242/1 w obrębie 3 miasta Nowogard celem zasilenia terenu rekreacyjno - sportowego