herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia de180PE celem zasilania instalacji gazowych dla potrzeb Zakładu Produkcyjnego REM przy ul. 3-go Maja 26 w Nowogardzie w ulicach 3-go Maja, 5 Marca, Dąbroszczaków, 700-lecia w działkach nr 252, 241, 206/2, 246, 93 i 110 w obrębie 3 miasta Nowogard.