herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, boisk "ORLIK" i hurtowni przy Bohaterów Warszawy w Nowogardzie, z chodnikiem, drogą wewnętrzną i przyłączami do kanalizacji sanitarnej, na działkach o numerach geodezyjnych 102/6, 114, 115 i 116 w obrębie 6 miasta Nowogard