herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektrycznej 15kV i 0,4kV w Nowogardzie, na działkach o numerach 80/1, 91/1, 91/4, 92/13, 93, 102/1, 102/4 i 106 w obrębie Nowogard 1 oraz na działkach nr 733, 804 i 807/3 w obrębie Nowogard 2 celem uzbrojenia działek o numerach 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 91/2, 91/3, 102/2 i 102/3 w obrębie Nowogard 1