Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognoz oddziaływania na środowisko, dla działek 78 i 79 obręb Słajsino.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie nr X/59/07 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego obrębu Słajsino, ogłaszam o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognoz oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionych terenów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wymienionych projektów prognoz oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2009 r.

 

Uwagi lub wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej - na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard,

  2. ustnie do protokołu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w pokoju nr 206 (w budynku przy Placu Wolności 5) w godzinach otwarcia urzędu.

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres: mantczak@nowogard.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nowogardu.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 02-04-2009 19:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-04-2009 19:10