herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXV/194/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowogard do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego

Uchwała Nr XXV/194/08
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia grudnia 2008 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowogard do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego
 
Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 07 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008r. Nr 98, poz. 634) – Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Gmina Nowogard przystępuje do Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego z siedzibą w Goleniowie, które obejmuje swym działaniem obszary wiejskie powiatu goleniowskiego (gminy: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica), obszary objęte Lokalną Strategią Rozwoju, jako członek zwyczajny. 
 
§ 2.  Szczegółowe zasady działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego określone są w jego statucie, który gmina akceptuje. 
 
§ 3. Gmina Nowogard przystępuje do Lokalnej Grupy Działania na czas nieokreślony, nie krótszy niż do momentu wygaśnięcia zobowiązań z umów zawartych w ramach realizacji LSR na lata 2009-2020.
 
§ 4. Ustala, iż Gminę Nowogard w Lokalnej Grupie Działania będzie reprezentował Pan Marek Krzywania.
 
§ 5 Traci moc Uchwała nr XXIV/185/08  Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowogard do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Marek Krzywania
 
UZASADNIENIE
 
do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nowogard do LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego
 
W związku z tym, iż Stowarzyszenie ubiega się środki unijne w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski naboru wniosków na „Wsparcie Partnerstw Lokalnych na terenach Wiejskich” oraz naboru wniosków w konkursie na wybór Lokalnej Grupy Działania w ramach Osi 4 Leader PROW załączniki do projektów (w tym również Uchwały Rad Miejskich w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia) muszą być jednolite pod względem treści we wszystkich 6 gminach wchodzących w skład stowarzyszenia.
Według wytycznych dotyczących niezbędnych treści, jakie powinna zawierać Uchwała Rady Miejskiej (wytyczne pojawiły się w ostatnim czasie na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Zarząd Stowarzyszenia ujednolicił brzmienie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego. Projekty ujednoliconej Uchwały są przedstawiane Radom Miejskim podczas sesji we wszystkich gminach wchodzących w skład stowarzyszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 17-12-2008 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Sawicki 17-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:28