Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw planowania przestrzennego w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego

20 listopada 2008r.
 
Urząd Miejski w Nowogardzie
Pl. Wolności 1
72-200 Nowogard
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora do spraw planowania przestrzennego w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego  
 
  
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
 1. Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: architektura, budownictwo
 2. Rok stażu pracy
 3. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 4. Niekaralność
 5. Obywatelstwo polskie
Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późń. zm.), znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym
 2. Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
 3. Umiejętność biegłej obsługi komputera
Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
1.Zakres prac wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • prowadzenie postępowań z zakresu planów miejscowych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przygotowań projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego    
 • prowadzenie spraw z zakresu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy
 6. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. Oświadczenie o niekaralności
 8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
 9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na    przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"
 10. Oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"
 
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 10 grudnia 2008r. do godz. 15.30 w zamkniętych, w opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko podinspektora w wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego " w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Pani Elżbieta Szpilkowska nr tel. (091)3926229
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.000 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas próby, a następnie na czas określony i nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 21-11-2008 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Piasecka 21-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2008 13:43