Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 7/2 i 8, położonej w obrębie nr 7 m. Nowogard przy ul. Górnej.


Nowogard 1.07.2008r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , położonej w obrębie nr 7 m. Nowogard przy ul. Górnej.

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek nr nr 7/2 i 8 o łącznej pow. 5904 m2, położonej w obrębie nr 7 m. Nowogard przy ul. Górnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8.08.2008r. o godz.1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 130.951,00 zł.

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 1.310,00 zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

 

Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek Vat 22%.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 240,00. - za wycenę nieruchomości.

 

Wznowienie granic nieruchomości wykona nabywca we własnym zakresie.

Możliwość podłączenia nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej tj. instalację elektryczną, wodną, sanitarną i telefoniczną.

 

Przeznaczenie określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Nowogard - usługi uciążliwe.

Nieruchomość nie ma przeprowadzonych badań geologicznych.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu 3 lat a zakończyć ją w ciągu 5 lat. Oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 131.000,00 zł. w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.

 

Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie w/g zasad określonych w art.594 Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.13.100,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 5.08.2008r. do godz.1430 lub na konto: Grupa PEKAO S.A.IO/ Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

 

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

 

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

 

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

 

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

 

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

 

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

 

 

 

 

Burmistrz Nowogardu

 

Kazimierz Ziemba

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 11-07-2008 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 09-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 05-08-2008 09:22