Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie

Nowogard, 02.07.2008r.
 
 
Burmistrz Nowogardu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 Młodszego referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Pl. Wolności 1
72-200 Nowogard
 
  
1. Wymagania niezbędne:
·        spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplomowe studia ekonomiczne,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną,
·        znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
·        posiada znajomość obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
·        umiejętność biegłej obsługi komputera,
·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
·        obywatelstwo polskie,
·        ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.,
·        nie była karana.
 
 
2. Wymagania dodatkowe:
  • dyspozycyjność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność w kontaktach służbowych,
  • dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • kompletowanie dokumentacji finansowo-księgowej,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń,
  • analiza realizacji planowanych wydatków poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej,
  • sporządzanie poleceń przelewów
 4. Wymagane dokumenty:
·        życiorys (CV),
·        kwestionariusz osobowy,
·        list motywacyjny,
·        dokumenty potwierdzające wykształcenie,
·        kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
·        aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu,
·        oświadczenie o niekaralności,
·        oświadczenie o treści „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”,
·        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 
 Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym”, na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard lub złożyć osobiście w pok. Nr 10 w terminie do dnia 16 lipca 2008 r. do godz. 15.30 (w przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień dotarcia do Urzędu – data nadania nie ma znaczenia). Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Marcin Marchewka nr tel. (091) 3926200 lub 201.
Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego kandydata na czas próbny, a następnie na czas określony i nie określony.
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 1.800 zł. brutto.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 02-07-2008 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Piasecka 02-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 10-07-2008 11:00