Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich


Nowogard, dnia 04.06.2008r.

Urząd Miejski w Nowogardzie
Pl. Wolności 1
72-200 Nowogard

 

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

1. wykształcenie wyższe
2. trzy lata stażu pracy
3. dobry stan zdrowia
4. niekaralność
5. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
6. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
7. umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawnych dotyczących ustawy z dnia 7 września 2007 roku - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
2. komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami,
3. umiejętność redagowania pism urzędniczych

 

Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego
2. przygotowywanie decyzji przyznających, odmownych, wstrzymujących i uchylających ww. świadczenia
3. prowadzenie ewidencji należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
4. sporządzanie list wypłat
5. przygotowywanie dokumentów do organu odwoławczego
6. sporządzanie zapotrzebowania i sprawozdań dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego
7. współpraca z komornikami sądowymi
8. współdziałanie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie w sprawie koordynacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego
9. przygotowywanie korespondencji wychodzącej
10. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

 

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy
6. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

7. oświadczenie o niekaralności
8. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia
9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"
10. oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 19 czerwca 2008r. do godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich" w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Pani Joanna Centała-Koskiewicz nr tel. (091)3926213.
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.100 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas próby, a następnie na czas określony i nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 05-06-2008 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Piasecka 05-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 05-06-2008 11:53